Naboinfo

Informasjon om byggeplassen i Bispevika, Bjørvika

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
varsel Ikon

SISTE VARSEL

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

I uke 14 vil det monteres en ny kran i byggegropa for Mariakvartalet - "kran 1". Dette er…

Les mer

  • #clemenskvartalet
  • #mariakvartalet

Motta nabovarsler på e-post

Registrer din e-postadresse, så sender vi deg oppdateringer om byggeaktiviteten i Bispevika i Bjørvika. Du kan enkelt avslutte tjenesten ved å klikke på «unsubscribe» i en av e-postene.

Takk! Du vil nå motta varslinger fra oss om fremdrift og planlagte arbeider.

Error

Eldre varsler

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler

Fremdriftsplan for Bispevika syd

Arbeidstid byggeplass og støyende arbeider

Byggeplassen har vanlig drift mandag til fredag ca. kl. 07.00 - 19.00 og lørdag ca. kl. 08.00 - 17.00.

Mariakvartalet (B8b) starter nå med fundamentering, bunnplate og betongarbeider. Arbeidene utføres i totalentreprise av Veidekke Entreprenør AS.

Bydel Gamle Oslo har innvilget dispensasjon fra støyforskriften for Oslo for bygge- og anleggsstøy for hele Mariakvartalet. (Referanse 23/21402-5).

Dispensasjonen gjelder for følgende periode og tidsrom:

-Sterkt støyende arbeider på hverdager mandag til torsdag i perioden 01.06.23 – 20.12.24 i tidsintervallet kl. 08.00 – 18.00.

-Støyende arbeider på hverdager mandag til fredag i perioden 25.05.23 – 26.12.25 i tidsintervallet kl. 07.00 – 19.00.

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:

-Det vil ikke utføres støyende arbeider i helger eller helligdager.

-Det er faste pauser fra sterkt støyende arbeider kl. 11.00 - 12.00.

-Det utføres støymålinger i forbindelse med de støyende arbeidene.

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong og lignende. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Om utviklingen

Bispevika syd i Bjørvika ligger mellom Sørenga, Middelalderparken, fjorden og Bispevika nord.

Området skal utvikles i perioden 2019-2027. Eiendomsselskapet OSU bygger 750 boliger her fordelt på fire prosjekter.

Her kommer også grønne byrom, handlegater, badebrygger og serveringssteder.

Dagens bilde fra byggeplassen