Naboinfo

Informasjon om aktivitet på byggeplassen i Bispevika, Bjørvika

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
varsel Ikon

SISTE VARSEL

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

Vannkunsten Syd. Underforskaling pågår, og selve kjellerkonstruksjonen er i gang. de første veggene…

Les mer

  • #bjørvika
  • #clemenskvartalet
  • #vannkunstensyd
  • #b8b

Motta nabovarsler på e-post

Registrer din e-postadresse, så sender vi deg oppdateringer om byggeaktiviteten i Bispevika i Bjørvika. Du kan enkelt avslutte tjenesten ved å klikke på «unsubscribe» i en av e-postene.

Takk! Du vil nå motta varslinger fra oss om fremdrift og planlagte arbeider.

Error

Eldre varsler

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler

Fremdriftsplan for Bispevika syd

Arbeidstid byggeplass og støyende arbeider

Byggeplassen har vanlig drift mandag til fredag ca. kl. 07.00 - 19.00 og lørdag ca. kl. 08.00 - 17.00.

Vannkunsten Syd-prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til støyende og sterkt støyende arbeider mandag til fredag frem til 10.03.2022 i tidsintervallet kl. 08.00 til 18.00.

B8b-prosjektet
har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til støyende og sterkt støyende arbeider mandag til fredag i perioden 14.03.2022 til 25.05.2022, i tidsintervallet kl. 08.00 til 19.00. (Referansenummer: 2022/349.) Spunting er særlig støyende arbeider og vil i perioder pågå med to rigger slik at tidsperioden med støy blir redusert. Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:
- Det er faste pauser fra sterkt støyende arbeider: kl. 10:00 - 10:30 og kl. 14:00 - 15:00.
- Det er ikke støyende aktivitet i helger eller på helligdager.

Om utviklingen

Bispevika syd i Bjørvika ligger mellom Sørenga, Middelalderparken, fjorden og Bispevika nord.

Området skal utvikles i perioden 2019-2027. Eiendomsselskapet OSU bygger 750 boliger her fordelt på fire prosjekter.

Her kommer også grønne byrom, handlegater, badebrygger og serveringssteder.

Dagens bilde fra byggeplassen