Nabovarsel

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

Grunnarbeider, uke 9 - 18:

Uke 9: Lukking av siste spunt fra sjø.

Uke 10-13: byggegropen tømmes for vann.

Uke 12: arbeider med utgraving av byggegropen. Dette arbeidet vil pågå frem til september.

Uke 14-17: utgraving med arkeologiske undersøkelser.

Arbeider med kjeller:

Uke 18: Søknad om igangsettingstillatelse sendes.

Uke 23: Boring og montering av peler. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i januar 2023.

Uke 48: Hulldekker og betongarbeider for kjeller starter.

Lukking av spunten og peling vil være støyende arbeider.

De stedlige grunnforholdene gir trolig langt mindre støy enn normalt boringen av pelene. Vi håper dette ikke blir til stor sjenanse for våre naboer.Eldre varsler

25.06.2024

Varsel om beredskapsøvelse på byggeplassen fredag 28. juni

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler