Tiltak på byggeplassen i vinter

Vannkunsten Syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

Vi ønsker med dette å informere om aktivitet knyttet til lyd og lys ved byggeplassen for Vannkunsten Syd i Bispevika, Bjørvika.

Bruk av aggregater

I kalde perioder er betong avhengig av kontinuerlig varmetilførsel for å oppnå tilstrekkelig herding. Flere varme-aggregater er derfor i bruk, hvorav noen er orientert mot nærliggende bebyggelse. Prosjektet har gjort flere støydempende tiltak for å minimere lydforurensning, som å montere lyddemping på aggregatene. Behovet for oppvarming vil avta parallelt med at vi nærmer oss vår og varmere tider.


Bruk av ekstra belysning

Lys fra kraner og lyskastere er vinterstid kritisk for å, på en sikker måte, kunne utføre arbeid gjennom hele arbeidsdagen. Normalt pågår arbeid på byggeplassen fra rundt kl. 07.00 – 17.30. Periodevis vil man oppleve arbeid også utover kl. 17.30. Lys i kraner skal slå seg av / på med timer-funksjon og lysmaster slås av ved endt arbeidsdag. Vi vil tilstrebe å vinkle lysmastene på en slik måte at de er til minst mulig sjenanse for naboer på ettermiddagene, men førsteprioritet er at vi opprettholder gode arbeidsforhold og sikkerheten til arbeiderene på byggeplassen.


Kontakt ved avvik

Prosjektet har klare rutiner for nedstengning av byggeplass ved endt arbeidsdag, på tross av dette kan menneskelige og tekniske feil oppstå. Prosjektet er rigget for å kunne lukke kritiske avvik også etter endt arbeidsdag, så lenge nødvendig utstyr er tilgjengelig. Dersom dette ikke er tilfellet vil umiddelbar lukking ikke være gjennomførbart.

Ved uønskede hendelser, kan entreprenør Veidekke varsles, ved anleggsleder christoffer.helland@veidekke.no.Eldre varsler

25.06.2024

Varsel om beredskapsøvelse på byggeplassen fredag 28. juni

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler