Tomt B8b i Bjørvika

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

På tomt B8b i Bispevika syd planlegges et familievennlig boligkvartal med en frodig byhage i midten. Bygget kommer mellom det fargerike Clemenskvartalet og den grønne allmenningen Kongsbakken. Her kommer også en barnehage med en flott lekeplass. På gateplan kommer servering, handel og kulturtilbud. Prosjektet tegnes av Lund + Slaatto Arkitekter.

Prosjektet har i disse dager fått igangsettingstillatelse for utgraving og vi klargjør for arbeider på tomten.

Fremdriftsplan:

- Uke 11/12: Oppstart forgraving for spunt.

- Uke 13/14: Spuntarbeidene påbegynnes.

- Videre utgraving av tomten med arkeologiske undersøkelser vil pågå frem til 2. kvartal 2023.


Angående støyende arbeider:

B8b-prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til støyende og sterkt støyende arbeider mandag til fredag i perioden 14.03.2022 til 25.05.2022, i tidsintervallet kl. 08.00 til 19.00. (Referansenummer: 2022/349.)

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:
- Det er faste pauser fra sterkt støyende arbeider: kl. 10:00 - 10:30 og kl. 14:00 - 15:00.
- Det er ikke støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

Spunting er særlig støyende arbeider og vil i perioder pågå med to rigger slik at tidsperioden med støy blir redusert.

Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler