Høstrapport fra byggeplassen

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

Nå er det stor aktivitet i byggegropen på Mariakvartalet. Pele-arbeidene har pågått en stund, og vi er på god vei. For hver pel som skal føres langt ned i grunn, er det rekke arbeidsoperasjoner som skal utføres. Det er stålkjernepeler i store dimensjoner som skal bores ned til fjell. Før disse kan borres, settes det ned to omstøpnings-rør. På toppen av stålkjernepelene sveiser man på et pelehode, som etterfølgende armeres og støpes inn i bunnplaten. Planlagt ferdigstillelse av pelearbeidene er i begynnelsen av november, med forbehold om uforutsette hendelser. Da vil de sterkt støyende arbeidende fra dette arbeidet opphøre.

Samtidig jobber vi blant annet med å etablere gruber for heiser og pumpekummer som går dypere enn bunnplaten. Arbeidene innebærer mye koordinering for å ivareta god HMS med mange arbeidsoperasjoner og store maskiner. Videre utføres blant annet armering og støp av bunnplate, og forberedelser for støp av vegger mot nabotomtene.

Som følge av byggearbeidene i Mariakvartalet blir det søndre kjørefeltet i gaten langs Clemenskvartalets syd-fasade stengt fra uke 37 til uke 45. Gaten blir enveiskjørt i denne perioden. Omkjøring vil bli skiltet via Operagata.

Arbeidstider og dispensasjonen fra støyforskriften i høst, er som følger:

- Byggeplassen har vanlig drift mandag til fredag kl. 07 - 19 og lørdag kl. 08 - 17.

- Sterkt støyende arbeider kan utføres mandag-torsdag kl. 8-18, med pause kl. 11-12. (Denne dispensasjonen fra støyforskriften gjelder til 20.12.2023.)

- Støyende arbeider kan utføres mandag-fredag kl. 7-19. Støyende arbeider har en støyverdi over 70dB.


Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong og lignende. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Vi beklager de ulemper støy fra byggeplassen måtte forårsake.

Vennlig hilsen oss i OSU, Veidekke og resten av byggeplassen.Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler