Vårrapport fra byggeplassen i Bjørvika.

Mariakvartalet

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

24.05.2023

Vårrapport fra byggeplassen i Bjørvika.

Mariakvartalet (B8b) starter nå med fundamentering, bunnplate og betongarbeider. Arbeidene utføres i totalentreprise av Veidekke Entreprenør AS.

Bydel Gamle Oslo har innvilget dispensasjon fra støyforskriften for Oslo for bygge- og anleggsstøy for hele Mariakvartalet. (Referanse 23/21402-5).

Dispensasjonen gjelder for følgende periode og tidsrom:

-Sterkt støyende arbeider på hverdager mandag til torsdag i perioden 01.06.23 – 20.12.24 i tidsintervallet kl. 08.00 – 18.00.

-Støyende arbeider på hverdager mandag til fredag i perioden 25.05.23 – 26.12.25 i tidsintervallet kl. 07.00 – 19.00.

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:


-Det vil ikke utføres støyende arbeider i helger eller helligdager.

-Det er faste pauser fra sterkt støyende arbeider kl. 10 - 11 og kl. 14 - 14.30.

-Det er planlagt støymålinger i forbindelse med de støyende arbeidene.

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong og lignende. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.Eldre varsler

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler