Nabovarsel

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

Vannkunsten Syd.

Underforskaling pågår, og selve kjellerkonstruksjonen er i gang. de første veggene er støpt.


Tomten er nå utstyrt med lys for å kunne jobbe trygt. Det meste av belysningen styres av timer og skrus av om natten. Det er bare å ta kontakt dersom noe av lyset blir til sjenanse på kvelds- eller nattetid.
Videre rigges det for drift i vinterstid.

Prosjektet har fått noen utfordringer i grunnarbeidene i den siste delen av pelejobben. Dette har medført at de siste støyene aktiviteten med ramming av rør er blitt utsatt noe. Støydispen er med dette også oppdatert.


Arbeider med kjeller:

- Uke 44: Hulldekker og betongarbeider for kjeller pågår.
-Uke 1-9. Arbeider med fjerning av rampe og siste pelene under innkjøringen. Deler av dette arbeidet vil være støyende. Det gjelder fjerning av betong (Ferdig utført), ramming av 12 rør til peler og resterende montasje av tetteskott (ca. 15timer fordelt i etapper).
-Uke 3: Hulldekker og betongarbeider for andre del av kjelleren starter.
Betongjobben vil pågå til over sommeren 2023.


Angående støyende arbeider:

Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til:
- Støyende arbeider på mandag til fredag i perioden 30.11.2022 til 28/.02.2023, i tidsintervallet kl. 07.00 til 19.00. (Referansenummer: 22/51986-12)

Vi ønsker å benytte anledningen til å oppklare en mulig misforståelse i tidligere tekst.
Begrepet støyende arbeid og sterkt støyende arbeid er definert av en målt grenseverdi. At det ikke skal være støyende arbeid betyr dessverre ikke at det ikke skal foregå noe type arbeid. Det vil altså foregå arbeider også på lørdager. Alle arbeider medfører naturlig noe lyd som kan oppfattes til sjenanse. Disse arbeidene skal være under gitte grenser for støy.

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:

- Det vil ikke pågå støyende arbeider som krever disp, i helgene. Det er ingen aktivitet på helligdager.
-Arbeidet planlegges slik at mest støyende arbeider blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
-Faste pauser fra 10:00-10:30 og 14:00-14:30.

De stedlige grunnforholdene gir trolig langt mindre støy enn det man normalt forventer ved boringen av peler. Vi håper dette ikke blir til stor sjenanse for våre naboer. Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.

Mariakvartalet.
Her kommer et boligkvartal med 240 boliger og en frodig byhage i midten. Prosjektet tegnes av Lund + Slaatto Arkitekter.
Det er nylig inngått Kontrakt med Veidekke på gjennomføring av byggeprosjektet.


Fremdrift:

Den østre delen av tomten er påbegynt. Vi er dermed inne i en teknisk krevende fase med avstivning av spunten i flere nivåer sammen med arkeologi og med vinterdrift. Det er nylig gjort flere funn av nye båter i tomten. Funnene bekrefter at den spennende historiske lokasjonen for

Mariakvartalet.
- Videre utgraving av tomten med arkeologiske undersøkelser vil pågå frem til 2. kvartal 2023.
Prosjektet er i henhold til planlagt fremdrift.
Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler