Nabovarsel

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a

  • Betongarbeidene foregår syd på tomten og ferdigstilles i juni.
  • Fra uke 9-11: Skiftarbeid i kulvert mellom B8a og B6b. Kran 4 (nærmest B6b) vil være i drift til ca. kl. 22.00 i denne perioden.
  • Fra uke 8-10: Arbeid med takstillas over takterrasser på østsiden av kvartalet.
  • Fra uke 10: Fasadearbeider starter opp på teglfasadene mot Bispekilen og avsluttes ut i april. Byggeheis settes opp på utside fasade mot Bispekilen.

Det kan forekomme noe støy fra heis i drift.Eldre varsler

25.06.2024

Varsel om beredskapsøvelse på byggeplassen fredag 28. juni

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)
Se eldre varsler