Nabovarsel

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

På OSUs byggeplass i Bispevika Syd i Bjørvika er tre prosjekter i gang: Clemenskvartalet (tomt B8a), Vannkunsten Syd (B6b) og Mariakvartalet (tomt B8b).

Clemenskvartalet står allerede ferdig i 1. kvartal 2023. Her er de støyende arbeidene så og si ferdige.

For de to andre prosjektene, ønsker vi med dette å informere om aktivitet og fremdrift i høst:


Vannkunsten Syd.

Fundamenteringen er i gang - de første pelene er forankret i fjell. Snart starter forberedende arbeider for underforskaling og oppstart med selve kjellerkonstruksjonen.

Det blir mørkere fremover. Tomten utstyres derfor med lys for å kunne jobbe trygt. Det meste av belysningen styres av timer og skrus av om natten. Det er bare å ta kontakt dersom noe av lyset blir til sjenanse på kvelds- eller nattetid.

Arbeider med kjeller:

- Boring og montering av peler pågår. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i januar 2023. Deler av dette arbeidet er støyende arbeider.

- Uke 43: Første tårnkran vil bli montert. Kran nummer to kommer i desember.

- Uke 44: Hulldekker og betongarbeider for første del av kjeller starter.

- Uke 03: Hulldekker og betongarbeider for andre del av kjelleren.

Angående støyende arbeider:

Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til:

- Støyende arbeider på mandag til fredag i perioden 13.06.2022 til 28.10.2022, i tidsintervallet kl. 07.00 til 19.00. (Referansenummer: 22/51986-3.)

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:
- Det er ikke støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

De stedlige grunnforholdene gir trolig langt mindre støy enn det man normalt forventer ved boringen av peler. Vi håper dette ikke blir til stor sjenanse for våre naboer. Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.


Mariakvartalet.

Her kommer et boligkvartal med 240 boliger og en frodig byhage i midten. Prosjektet tegnes av Lund + Slaatto Arkitekter.

Fremdrift:

Hele vestre del av tomten er ferdig utgravd. Det er gjort flere arkeologiske funn, som båtvrak, under utgravingen. Deler av funnene er datert til 1440. Videre går prosjektet inn i en teknisk krevende fase med avstivning av spunten i flere nivåer.

- Videre utgraving av tomten med arkeologiske undersøkelser vil pågå frem til 2. kvartal 2023.

Prosjektet er i henhold til planlagt fremdrift.Eldre varsler

25.06.2024

Varsel om beredskapsøvelse på byggeplassen fredag 28. juni

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler