Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

OSU (byggherre for prosjektene i Bispevika Syd) har mottatt henvendelser fra flere beboere i Bjørvika angående opplevde rystelser i bakken / bevegelse i boligbygg i Bispevika Nord. I den forbindelse ønsker vi å dele informasjon om byggeaktiviteten som pågår nå i mai:

Graving, masseuttak og spunting:

Arbeidet som pågår for henholdsvis Vannkunsten Syd (B6b) og Prosjekt B8b er graving, masseuttak og spunting. Spuntarbeidene er mest sannsynlig ferdig denne uken (uke 18), med noe etterarbeid i neste uke (uke 19). Gravearbeidene for Vannkunsten Syd (B6b) vil pågå kontinuerlig frem til slutten av juni 22, og gravearbeidene for Prosjekt B8b vil etter planen pågå kontinuerlig frem til slutten av februar 23.

Angående rystelser / bevegelser i bygg som nevnt over:

Avstanden fra spuntmaskinen på felt B8b til hus 1 i ferdigstilte Vannkunsten er 290 meter og til hus 3 er det 230 meter. Fra grave- og opplastingssted felt B6b (Vannkunsten Syd) er avstandene henholdsvis 150 meter fra hus 1 og 110 meter fra hus 3.

På bakgrunn av arbeidenes art, intensitet, grunnforhold og avstander er det svært lite sannsynlig at arbeidene ved prosjekt B8b og B6b skal være årsak til rystelser utover gitte krav.

Vi minner også om at alle bygg i ferdigstilte boligprosjekter i Bispevika nord er fundamentert til berg, noe som øker byggenes robusthet for eventuelle skader fra for eksempel rystelser.Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler