Byggeplassen i Bjørvika rapporterer:

Aktivitet i sommer og videre fremdrift

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

På OSUs byggeplass i Bispevika Syd i Bjørvika er det nå tre prosjekter i gang på tre ulike tomter: Clemenskvartalet (tomt B8a), Vannkunsten Syd (B6b) og prosjektet på tomt B8b.

Clemenskvartalet har kommet lengst, og skal stå ferdig allerede i 2023. Her er de støyende arbeidene så og si ferdige.

For de to andre prosjektene, B6b og B8b, ønsker vi med dette å informere om aktivitet i sommer og videre fremdrift i høst:

NB: Nederst i denne posten vil vi også informere om bøyer og siltduk som nå er plassert ut i havnebassenget i forhold til bading.

Vannkunsten Syd - tomt B6b.

Arbeider med kjeller:

- Fra uke 23: Boring og montering av peler. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i januar 2023. Deler av dette arbeidet er sterkt støyende.

- Uke 48: Hulldekker og betongarbeider for kjeller starter.

Angående støyende arbeider:

Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til:

- Støyende arbeider på mandag til fredag i perioden 13.06.2022 til 28.10.2022, i tidsintervallet kl. 07.00 til 19.00. (Referansenummer: 22/51986-3.)

- Sterkt støyende arbeider på mandag til fredag i perioden 20.06.2022 til 19.08.2022, i tidsintervallet kl. 08.00 til 18.00. (Referansenummer: 22/51986-3.)

Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:
- Det er faste pauser fra sterkt støyende arbeider: kl. 10-11 og kl. 14-14.30.
- Det er ikke støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.

De stedlige grunnforholdene gir trolig langt mindre støy enn det man normalt forventer ved boringen av peler. Vi håper dette ikke blir til stor sjenanse for våre naboer. Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.


Prosjektet på tomt B8b.

På tomt B8b, mellom Clemenskvartalet og Sørenga, kommer et boligkvartal med 240 boliger og en frodig byhage i midten. Prosjektet tegnes av Lund + Slaatto Arkitekter.

Fremdriftsplan:

- Videre utgraving av tomten med arkeologiske undersøkelser vil pågå frem til 2. kvartal 2023.

Begge prosjekter er i henhold til planlagt fremdrift.


Angående bading ved Vannkunsten Syd (B6b) i sommer:

Badeglade naboer har sikkert lagt merke til de gule bøyene og "pølsa" som nå er plassert ut i havnebassenget foran spuntveggen der vi bygger Vannkunsten Syd. Siden bryggene langs Bispekilen er en populær badeplass, ønsker vi her å informere om hvordan man skal forholde seg til disse gjenstandene ved bading og øvrig vannaktivitet:

- "Pølsa" som flyter i vannet er en siltgardin. Gardinen går helt ned til havbunnen. Denne filtreringsduken har som funksjon å stoppe eventuell tilgrumsing av havnebassenget generert av byggeplassen.

- De gule bøyene er der for å holde siltgardinen på plass (forankringspunkter).

Det er ikke direkte farlig å svømme eller padle mellom bøyene og gardinen, men vi råder likevel publikum til å holde god avstand.

- Vannkvalitet: Byggeplassen tester vannet som pumpes ut av byggegropen. Vannet føres oppi basseng på land (to gule containere). Dette vannet har blitt testet daglig for å sikre at det vannet vi slipper tilbake i sjøen er rent. Etter gode resultater over lengre tid (altså rent vann) er nå testintervallet godkjent å reduseres til ukesbasis.

Vi gjør ikke vannprøver i selve havnebassenget, da vår virksomhet er på innsiden av spunt-veggen.


Vi ønsker alle en riktig god Bjørvika-sommer! :)Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler